Menu

Podmienky účasti

Limit účastníkov:

 • 300 štartujúcich

Podmienky účasti:

 • Dodržiavanie platných epidemických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva, Ministerstvom zdravotníctva, Vládou Slovenskej republiky pre dané časové obdobie, ktorých dodržiavanie je nevyhnutné pre účasť na verejnom podujatí. (budú zverejnené na stránke podujatia a sociálnych sieťach).
 • Registrácia, zaplatenie štartovného, vlastnoručný podpis na štartovnej listine.

Záverečné ustanovenia:

 • Pretekár prihlásením a zaplatením štartovného súhlasí s účasťou na podujatí.
 • Pretekár sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedná za škody spôsobené sebe alebo ním.
 • Účastníci sú povinní dodržiavať pravidla cestnej premávky, polície, usporiadateľa.
 • Účasť len s ochrannou prilbou, ktorá je povinná počas celého podujatia pri jazde na bicykli.
 • Pretekár prihlásením súhlasí so spracovaním osobných údajov pre evidenciu na športovom podujatí (štartová listina, výsledková listina, zverejnenie výsledkov na stránkach podujatia, iné).
 • Preteká sa za plnej cestnej premávky, pretekár je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých účastníkov podujatia.
 • Účastníci podujatia, pretekári, diváci, sú povinní dodržiavať nariadenia týkajúce sa aktuálnej pandemickej situácie (prekrytie horných dýchacích ciest, pravidelná dezinfekcia, odstupy aspoň 2 m, pravidelná dezinfekcia rúk, zákaz podávania rúk – opatrenia závislé od aktuálnej situácie).

Usporiadateľ:

 • Starbike Company, s.r.o.
 • IBAN: SK51 0900 0000 0051 7298 8230 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Kontakt

mtbsrdcecergova@gmail.com